Jestliže se člověk ocitne v situaci, při které zažije skutečné duševní trauma, má co dělat s tím, aby se s následky nějakým rozumným způsobem vyrovnal. A že to je někdy nad lidské síly, je pochopitelné.  Jestliže jste Vy ale člověkem, který je blízkým partnerem osoby stižené životním traumatem, potom to nemáte o nic méně jednoduché. Musíte být takové osobě chápajícím partnerem. Musíte být trpěliví. Musíte projevit soucit. Ale v každém případě to musíte být právě Vy, kteří traumatizovanou osobu přesvědčí o kvalitním efektu emdr terapie

Chcete přece pomoci

Nepříjemný životní zážitek zasáhne nejen samotnou osobu, která zážitek, bohužel, prožila. Ale jde o velkou zátěž pro všechny blízké! Zvláště pak pro životního partnera, který cítí, že osobnost milované osoby je vážně narušena. I když bude traumatizovaný partner tvrdit, že je to lepší, že se cítí lépe, nevěřte. Směřujte svého partnera k odborné pomoci. Duševní otřes sám od sebe nikdy neodejde. Mozek je prevít. Všechno si pamatuje. A v nejnevhodnější chvíli vytáhne zážitek na povrch. Jedině pod odborným vedením se může partner zotavit.